ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น เข้ามาอยู่ในในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (SMART Visa) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น เข้ามาอยู่ในในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (SMART Visa)

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

*******ATTA*************

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 10th Floor,Wallstreet Tower

Surawong Road,Bangrak

Bangkok 10500

THAILAND

Tel: + 66 2 237 6046 – 8

Fax: + 66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

www.atta.or.th

Facebook: ATTA Thailand

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

Comments

comments