ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑”

ดาวน์โหลด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑”

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอให้กรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments