ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว งาน Secutech Forum Phuket และงานเสวนา “เมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งโอกาส” พร้อมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล รีสอร์ท ภูเก็ต ป่าตอง บีช จ.ภูเก็ต | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว งาน Secutech Forum Phuket และงานเสวนา “เมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งโอกาส” พร้อมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล รีสอร์ท ภูเก็ต ป่าตอง บีช จ.ภูเก็ต

ดาวน์โหลด – กำหนดการ Secutech Forum Phuket

แบบตอบรับ

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน Secutech Forum Phuket และงานเสวนา เมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งโอกาส

พร้อมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล รีสอร์ท ภูเก็ต ป่าตอง บีช จ.ภูเก็ต

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

—————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments