ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดรายการท่องเที่ยวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมต้นไม้ ตามหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดรายการท่องเที่ยวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมต้นไม้ ตามหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดรายการท่องเที่ยวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม

ต้นไม้ ตามหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมต้นไม้
ตามหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื้อหาที่ประกอบด้วยประวัติ และเรื่องราวที่มีการบอกเล่า บันทึกไว้ รวมถึงความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับต้นไม้ในสถานที่ต่างๆ จากทุกภูมิภาค 65 ต้น มาจัดพิมพ์พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม และเผยแพร่เป็นความรู้ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืนยาว รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ซึ้งถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว

tree 01

สามารถดาวน์โหลด หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ในรูปแบบ E-Book ได้ที่ http://tree.culture.go.th/mobile/index.html
The duration of motilium online use of the drug without a doctor’s recommendation should not exceed 28 days.
 

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล***
(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
——————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th
Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments