ขอความอนุเคราะห์แจ้งเตือนการนำเที่ยวทางทะเลที่มีผลต่อแนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตทางทะเล | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอความอนุเคราะห์แจ้งเตือนการนำเที่ยวทางทะเลที่มีผลต่อแนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตทางทะเล

ประชาสัมพันธ์

เรียน  ท่านสมาชิก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต ประกอบโกศล
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————ATTA—————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th
Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments