ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการคนต่างด้าวนอกเวลาราชการ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการคนต่างด้าวนอกเวลาราชการ

ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย https://drive.google.com/file/d/1KKXDEbAZ78PfELzDOBCP9RTW9wgYFFJF/view?usp=sharing

เรียน      ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แผ่น

๒.  ตารางการให้บริการงานบริการคนต่างด้าว นอกเวลาราชการและนอกสถานที่ทำการ

ด้วยปัจจุบันมีผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นจำนวนมาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เล็งเห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวกประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดให้บริการงานบริการคนต่างด้าวนอกราชการและการให้บริการนอกสถานที่ด้วยรถบริการเคลื่อนที่ (Mobile Service) ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกฯทราบ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments