ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562 จาก กรมการท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562 จาก กรมการท่องเที่ยว

เอกสารดาว์นโหลด  : 669_กรมการท่องเที่ยว ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเชี่ยน ปี 2562

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วย กรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน จำนวนรวมทั้งสิ้น 25 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ จะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน

 

สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานฯดังกล่าวมาเพื่อทราบตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

***ส่งทางอีเมล***

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

***********************************

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 10th Floor,Wallstreet Tower

Surawong Road.,Bangrak

Bangkok  10500

Tel: 02 237 6046 – 8

Fax: 02 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

www.atta.or.th

 

Comments

comments