ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา “วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา “วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้”

เรื่อง     ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา “วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้”

 

 

เรียน    ท่านสมาชิกฯ

 

 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงกำหนดให้มีการจัดสัมมนา การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมไทย (Social Enterprise) ภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้” (A Social Enterprise beyond Social Giver)”  ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจเพื่อสังคม ธุรกิจ SME สมาคมการค้า และผู้สนใจทั่วไป จำนวน  200  ราย

 

 
order Lasix
สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมงานสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจโปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทางอีเมล  narisara.dbd@gmail.com หรือโทรสาร 02-547-5957

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิก  1.ใบตอบรับ

Comments

comments