ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการบริโภคผลไม้ไทย ภายใต้ชื่องาน “ผลไม้ไทย อร่อยที่สุดในโลก” (Thailand Fruit Festival 2019 : The World’s Most Delicious Fruits Fair) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการบริโภคผลไม้ไทย ภายใต้ชื่องาน “ผลไม้ไทย อร่อยที่สุดในโลก” (Thailand Fruit Festival 2019 : The World’s Most Delicious Fruits Fair)

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ด้วยกรมการค้าภายใน ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการบริโภคผลไม้ไทย ภายใต้ชื่องาน “ผลไม้ไทย อร่อยที่สุดในโลก” (Thailand Fruit Festival 2019 : The World’s Most Delicious Fruits Fair) ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ ลานสแควร์ A – C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก และประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จัก

ในการนี้ จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกฯที่สนใจ เข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวตามที่แนบด้านล่างนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments