ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สำรวจเส้นทางเมืองรอง เส้นทางจังหวัดแพร่ – ลำปาง วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สำรวจเส้นทางเมืองรอง เส้นทางจังหวัดแพร่ – ลำปาง วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลด  ๑. กำหนดการเดินทาง    ๒. ใบตอบรับ

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ (ตลาดจีน)

ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นและหารือการส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เดินทางท่องเที่ยวในแหล่องท่องเที่ยวใหม่ ๆ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้ไปยังเมืองรองของประเทศไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรม DMC Educational Trip นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ให้บริการนำเที่ยวนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองเพื่อกำหนดเส้นทางเสนอขายตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคต นั้น

 

ในการนี้ ททท.จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯที่ทำตลาดจีน เข้าร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางภาคเหนือ (จังหวัดแพร่ – จังหวัดลำปาง) ในวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 รับจำนวน 6 บริษัท บริษัทละ 1 ท่าน โดยมีค่าสมัครบริษัทละ 3,000  บาท ชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 387-1-00001-9 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ท่านสมาชิกฯที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่เบอร์โทรสาร 02-250-5608 หรือ อีเมล chotipak.prom@tat.or.th ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ คุณธำรงศักดิ์ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ กองงานพัฒนาและส่งเสริมตลาดเอเชียตะวันออก ททท. หมายเลขโทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 1221 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 083-058-9600

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

———————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments