ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคไข้หวัดนกและโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สสำหรับนักท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคไข้หวัดนกและโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สสำหรับนักท่องเที่ยว

เรียน   ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วยกรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ในประเทศไทย สำหรับผู้ที่เดินทางไปหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทรศัพท์ 02-590-3187  โทรสาร 02-591-8436

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***
Belongs to a group of drugs order cipro which are antibiotics.
(นายวิชิต ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th/?lang=th

และติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/ATTA-Thailand-Non-profit-organization–124202791007354/

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  :  จดหมายจากกรมการท่องเที่ยว

Comments

comments