ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ปรับกำหนดการนำเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ปรับกำหนดการนำเที่ยว

เรื่อง   ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ปรับกำหนดการนำเที่ยว

เรียน   ท่านสมาชิกผู้ประกอบการ

 

ด้วยเมืองพัทยา ได้รับแจ้งจากสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้านว่า มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตเมื่อมาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยา โดยมีสาเหตุจากความอ่อนล้าในการเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมายังเมืองพัทยาในทันที และมีกำหนดการลงเรือไปยังเกาะล้านประกอบกับมีกิจกรรมทางน้ำหลายประเภท ในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอ เมื่อมาถึงยังประเทศไทย ทำให้อุบัติเหตุบ่อยครั้งดังกล่าวนั้น

 

เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ทางเมืองพัทยา จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการนำเที่ยว ให้ปรับกำหนดการนำเที่ยวหลังจากนักท่องเที่ยวลงเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยอาจให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอย่างอื่นก่อนที่จะเดินทางมายังเมืองพัทยาเพื่อเล่นกิจกรรมทางน้ำ
buy Antabuse online
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  คำสั่งจากเมืองพัทยา

Comments

comments