ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงาน ATTA Road Show to Jakarta 2019 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงาน ATTA Road Show to Jakarta 2019

เอกสารดาวน์โหลด : ATTA Road Show to Jakarta 2019

เรียน   ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  กำหนดจัดกิจกรรม ATTA Road Show to Jakarta 2019 ระหว่างวันที่ 17  19 ตุลาคม 2562 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนา​การ (Leisure Travel) การประชุมและสัมมนาด้านธุรกิจ ​(Business Travel &MICE )​ การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการนำเที่ยวจากประเทศไทย และ อินโดนีเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองเพื่อต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

ในโอกาสนี้  สมาคมฯจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯ  โดยสมาคมฯ กำหนดรับสมัครสมาชิกสามัญจำนวน 20 บริษัท และ สมาชิกสมทบจำนวน 20 บริษัทราคาท่านละ 24,500 บาท ผู้ติดตามราคาท่านละ 17,000 บาท (รายละเอียดตามใบตอบรับ ราคาดังกล่าวยังไม่รวม vat 7%)   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงานเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์  พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่อีเมล info@www.atta.or.th  หรือ แฟ็กซ์ 02  237-6045ภายในวันที่  30  สิงหาคม 2562  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่จองก่อนและชำระเงินก่อนตามลำดับจนครบจำนวน  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ บุญฤทธิ์ (ปุย)  โทร 02-237-6046-8  ต่อ 22

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046  8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments