ขอเชิญท่านสมาชิกสามัญ ตลาดอินเดีย และ ตลาดตะวันออกกลาง เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents India and Middle Eastern Markets | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญท่านสมาชิกสามัญ ตลาดอินเดีย และ ตลาดตะวันออกกลาง เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents India and Middle Eastern Markets

เรียน      ท่านสมาชิกสามัญ ตลาดอินเดีย และ ตลาดตะวันออกกลาง

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับสมาคมโรงแรม (THA) จัดโครงการ Hotels Meet Local  Agents  India and Middle Eastern Market  ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่โรงแรมและบริษัทนำเที่ยว ได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  ณ  ห้องคริสตัล บอลรูม  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม  กรุงเทพฯ  ระหว่างเวลา  13.30 – 19.30   น.  ซึ่งจะเปิดรับสมัครสำหรับ BUYER เพียง 40 บริษัทเท่านั้น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านสมาชิกเข้าร่วมงาน และโปรดตอบในใบสมัครที่แนบมาและส่งกลับไปยังฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย โทรสารหมายเลข 0-2282-5278 หรือ E-mail : booking@thaihotels.org  ภายในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

ผู้ประสานงาน คุณธัญกัญจน์ หุตะมาน ฝ่ายการตลาด  สมาคมโรงแรมไทย  โทร . 02 282 5277 ต่อ  132    และขอความกรุณาแจ้งให้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวทราบที่อีเมล info@www.atta.or.th  ด้วย จักขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นายวิชิต ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website:  www.atta.or.th

Facebook:  ATTA Thailand

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม   2.กำหนดการ

Comments

comments