ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรม วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.  กำหนดการ

2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน  2562

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน สมัยที่  38  ครั้งที่  2 ในวันพฤหัสบดีที่  25  เมษายน  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ เบอร์โทร 02-262-1234

ในโอกาสนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”  ระหว่างเวลา 11.20 – 12.00 น.  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

สมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments