ขอเชิญร่วมกิจกรรม  Table Top Sale: B2B ในงาน Aseanta “ B – Sustanability ” ( Seller ) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมกิจกรรม  Table Top Sale: B2B ในงาน Aseanta “ B – Sustanability ” ( Seller )

 

เอกสารดาว์นโหลด : ( SELLER ) ขอเชิญร่วมงาน Table Top Sale ประชุมนานาชาติ

เรื่อง      ขอเชิญร่วมกิจกรรม  Table Top Sale: B2B ในงาน Aseanta “ B – Sustanability ” ( Seller )

เรียน     ท่านสมาชิกสมทบ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวอาเชี่ยน (ASEANTA) และ สมาพันธ์บริษัทนำเที่ยวอาเซียน (FATA) กำหนดจัดงาน Aseanta “ B – Sustanabilityระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม  2562

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมการตลาดโดยเน้นการเจรจาธุรกิจแบบ BUSINESS MATCHING B2B ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ในภาคตะวันออก โดยมีสมาชิก ตัวแทนจากประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมนี้ ประมาณ 120 ราย อนึ่งสมาคมฯ จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการในภูมิภาคภาคตะวันออก  ร่วมออกแสดงสินค้าใน วันอาทิตย์ที่ 1  ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้อง บอลรูม โรงแรมเดะไซน์  พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 60 บริษัท   ค่าใช้จ่ายบริษัทละ 3,000 บาท (ราคานี้ไม่รวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ) หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับ และชำระค่าเดินทางเป็นเงินสดได้ที่สมาคมฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย  สาขาพัฒน์พงศ์   ชื่อบัญชี   “สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว”   เลขที่บัญชี 011-1-71468-1 เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งใบ Pay-in กลับมายังสมาคมฯ  ทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail: info@www.atta.or.th ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562   เจ้าหน้าที่ประสานงาน  คุณอนัญพร  โทร 02-237-6046-8 ต่อ 20

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

———————-ATTA————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments