ขอเชิญร่วมงานกีฬาสามัคคีระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมงานกีฬาสามัคคีระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

เรื่อง       ขอเชิญร่วมงานกีฬาสามัคคีระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

เรียน       ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย      กำหนดการการแข่งขันกีฬาสามัคคี

 

ด้วยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วย กรมการท่องเที่ยว, กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย – จีน, สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทพหัสดิน กรมพลศึกษา (ตามกำหนดการที่แนบมาดังนี้)

 

ในโอกาสนี้ สมาคมฯใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมชมและเป็นแรงเชียร์ให้กับทีมแข่งขันของสมาคมฯ ในวัน,เวลา และสถานที่ดังกล่าว
buy lioresal online
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส่งทาง E-mail—

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมฯ

————————-ATTA————————-

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS

33/42-43 Wall Street Tower Office Condominium

10th FL., Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak,

Bangkok 10500 THAILAND.

Tel : (662) 237-6046-8, Fax : (662) 237-6045

Email : info@www.atta.or.th, Website : www.atta.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขัน : application

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่เพจเฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/ATTA-Thailand-Non-profit-organization–124202791007354/?ref=bookmarks

Map

Comments

comments