ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2561

เรียน     ท่านสมาชิกสามัญ ตลาดจีน

เนื่องด้วย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยว  ในวันที่ 26 27, 29 30  มีนาคม 2561 ณ เมือง จี่หนาน, สือเจียจวง, เจิ้งโจว   และ อู่ฮั่น  สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทย ได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่และนำเสนอรายการนำเที่ยวคุณภาพเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ    ซึ่งในครั้งนี้ สมาคมฯได้รับสิทธิให้แก่สมาชิกประเภท สามัญ ที่สนใจเข้าร่วมงานนี้ จาก ททท. เป็นจำนวน 20 บริษัท

ในโอกาสนี้ สมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสามัญที่ทำตลาดจีน เข้าร่วมเจรจาธุรกิจภายในงานครั้งนี้  หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับด่วน รับจำนวน 20 บริษัท พร้อมชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน และสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน โดยส่งแบบตอบรับยังสมาคมฯ ที่ แฟกซ์ 02-237-6045 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณกชนันท์ ทรัพย์บริบูรณ์   โทร.02-237-6046 -8 ต่อ20 ขอสงวนสิทธิให้แก่สมาชิกที่จองก่อน ชำระเงินก่อน จนครบจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

———————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl., Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. จดหมายเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายราย ประเทศจีน มีนาคม 2561

2. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

3. กำหนดการ 

 

Comments

comments