อัพเดทปรับราคา : ขอเชิญร่วมงาน ATTA Road Show to Japan ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > อัพเดทปรับราคา : ขอเชิญร่วมงาน ATTA Road Show to Japan ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2561

Download  1. จดหมายเชิญร่วมงาน ATTA Road Show to Japan 2018  2. Itinerary of ATTA Road Show to Japan 2018  3.แบบตอบรับเข้าร่วมงาน 

เรียน       ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม  ATTA Road Show to Japan 2018 ในระหว่างวันที่ 15 – 20  ตุลาคม 2561 ( 6 วัน 3 คืน )  ณ เมืองอากิตะ และเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทาง ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้สมาคมฯ ยังกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ( Table Top Sale ) ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย กับ ผู้แทนบริษัทนำเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น ( Travel Agent of JTB, KNT, NTA & Travel Association in Akita ) ทั้งยังมีการทำกิจกรรม Networking ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว  และได้เชิญผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ส่งเสริมการขายประเทศไทยเข้าร่วมงานประมาณ 20 บริษัท ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองตลอดจนพบปะเจรจาติดต่อธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยว

 

ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่สนใจ โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯ พร้อมชำระค่าร่วมงานเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์  กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยแฟ็กซ์มาที่ เบอร์ 0-2237-6045  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 ท่านใดชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิก่อน จนครบจำนวน 35 ราย  รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณมินนี่ โทร 02-237-6046-8  ต่อ 22

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

**ส่งทางอีเมล์**

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

—————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

Comments

comments