ขอเชิญร่วมประชุมการนำเสนอผลสำเร็จโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจบริการ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมประชุมการนำเสนอผลสำเร็จโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจบริการ

เรื่อง   ขอเชิญร่วมประชุมการนำเสนอผลสำเร็จโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาต้นแบบธุรกิจบริการ

 

เรียน   ท่านสมาชิกฯ

 

เอกสารแนบ  :  จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมและใบตอบรับ

 

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว บัดนี้ การจัดทำโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดจัดการนำเสนอผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวให้ท่านสมาชิกฯที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจบริการได้รับทราบ ในวัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 13.00 น. nolvadex without prescription ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ   สมาคมฯ จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ติดต่อผู้ประสานงาน  คุณสินีนาฏ โทร.083-061-1438 และ คุณพิมระวี โทร.081-843-2878

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

Comments

comments