ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”
เรียน ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วัตถุประสงค์และหัวข้อการอบรม
2 .ประวัติวิทยากร

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องสจ๊วต ชั้น 2 โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการนำเสนอข้อมูล แนวคิด ขั้นตอนในการทำภาพ Infographic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้ :

ชื่อหลักสูตร : การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ
รับสมัคร : จำนวน  40 ท่าน (พิจารณารับสมัครตามลำดับจนครบจำนวน บริษัทละ 1 ท่าน )
วัน เวลา : วันพุธที่  12  ตุลาคม 2559  เวลา 8.00-17.00 น.(ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 8.00 น.)
สถานที่ : ณ ห้องสจ๊วต  ชั้น 2  โรงแรม ตวันนา  ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS สถานีศาลาแดง)
วิทยากร : คุณพัชรดนัย   ทองนำ ตำแหน่ง Creative  Director  บริษัท Infographic Thailand
ค่าใช้จ่าย : ท่านละ 1,605.- บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
คุณสมบัติ : ผู้อบรมสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ มีความสนใจด้านงานประชาสัมพันธ์ งานนำเสนอข้อมูลPRESENTงานต่างๆ การสร้างสื่อโดยนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนและมีปริมาณมากสื่อสารออกมาเป็นภาพได้อย่างสมบูรณ์

สมาชิกท่านใดสนใจกรุณาส่งใบตอบรับมายังสมาคมฯและชำระเงิน/โอนเงินมาที่

ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์
ชื่อบัญชี : สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
เลขที่บัญชี : 011-1-71468-1
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

และส่งใบ Pay-in มาทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail edu@www.atta.or.th ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการยืนยันในการเข้าร่วมการอบรม ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ : คุณสิรินพร โทร 0-2237-6046-8 ต่อ 14

เอกสารแนบ
1. จดหมายขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”
2. รายละเอียดหลักสูตร
3. Course Outline
4. ประวัติวิทยากร

Comments

comments