ขอเชิญร่วมเดินทางงาน Aseanta Meeting 2019 (B-Sustainability) ในฐานะ Buyer ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 ณ พัทยา จ.ชลบุรี | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมเดินทางงาน Aseanta Meeting 2019 (B-Sustainability) ในฐานะ Buyer ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 ณ พัทยา จ.ชลบุรี

เอกสารดาว์นโหลด : จดหมายเชิญร่วมเดินทางงาน Aseanta Meeting 2019 (B-Sustainability) at Pattaya – Buyer

เรื่อง      ขอเชิญร่วมเดินทางงาน Aseanta Meeting 2019 (B-Sustainability) at Pattaya

เรียน     ท่านสมาชิกสามัญ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.กำหนดการเดินทาง

2.ใบตอบรับ

 

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมให้กับสมาคมการท่องเที่ยวอาเซี่ยน (ASEANTA) และ สมาพันธ์บริษัทนำเที่ยวอาเซี่ยน (FATA) โดยกำหนดจัดงาน Aseanta “ B – Sustainabilityระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม  2562 ณ พัทยา จ.ชลบุรี

 

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯได้พบปะ เจรจาธุรกิจพร้อมอัพเดทข้อมูลสินค้าด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ในฐานะ Buyer โดยมีกำหนดรับสมัครผู้ร่วมเดินทางเป็นสมาชิกสามัญจำนวน 30.บริษัทๆละ 1 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท พักห้องคู่เท่านั้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สมาชิกท่านใดสนใจกรุณาส่งใบตอบรับและชำระค่าเดินทางเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว”.เลขที่บัญชี 0111714681 เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งใบ Pay-in กลับมายังสมาคมฯทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail.:.info@www.atta.or.th ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ท่านใดจองก่อนชำระค่าเดินทางก่อนมีสิทธิ์ก่อนหรือเต็มตามจำนวน เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวกชพรรณ วันทนันกิจ และ นางสาวรัตน์สุดา หงษ์ฟ้อน โทร 0-2237-6046 ต่อ 24 , 16

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายวิชิต  ประกอบโกศล  )

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments