ขอเชิญร่วมเดินทางประชุมนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน และ ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่-ปาย ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561  | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมเดินทางประชุมนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน และ ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่-ปาย ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 

ดาวน์โหลด 1. กำหนดการงานประชุมและการเดินทาง 2. ใบตอบรับ

เรียน     ท่านสมาชิกสามัญ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และ สมาพันธ์บริษัทนำเที่ยวอาเซียน (FATA) กำหนดจัดงาน FATA MEMBERS CONVENTION 2018 ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561  (ตามกำหนดการที่แนบ)

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว ยังจะจัดกิจกรรมการตลาดโดยเน้นการเจรจาธุรกิจแบบ BUSINESS MATCHING B2B ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ในภาคเหนืออีกด้วย การเดินทางครั้งนี้ เป็นการเดินทางไป-กลับ ด้วยสายการบินนกแอร์  โดยกำหนดให้ผู้ร่วมเดินทางเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 20 บริษัท บริษัทละ 1 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,815 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับ และชำระค่าเดินทางเป็นเงินสดได้ที่สมาคมฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่บัญชี 011-1-71468-1 เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งใบ Pay-in กลับมายังสมาคมฯทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ  คุณกุลสตรี  ข่มอาวุธ (เชอร์รี่) โทร 0-2237-6046-8 ต่อ 11

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมฯ

———————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468 Ext.11 or 19

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments