ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – พัทลุง – สงขลา | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – พัทลุง – สงขลา

ดาวน์โหลด  กำหนดการเดินทาง  – ใบตอบรับ

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดนำสมาชิกสามัญจำนวน 40 ท่าน เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – พัทลุง – สงขลา ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 (ตามกำหนดการที่แนบ)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้แคมเปญที่ว่า “Amazing Thailand Go Local” “เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปในระดับจังหวัดก่อน ต่อไปค่อยๆจะกระจายลงสู่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตามลำดับ                  ในโอกาสนี้ สมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเดินทาง เพื่อได้รับทราบข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว ในการที่จะไปกำหนดโปรแกรมที่จะขายให้นักท่องเที่ยวของท่านต่อไป การเดินทางครั้งนี้ จะเดินทางไปและกลับด้วยเครื่องบิน และกำหนดให้ผู้ร่วมเดินทางเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 40 บริษัท บริษัทละ 1 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับ, สำเนาบัตรประชาชน และชำระค่าเดินทางเป็นเงินสดได้ที่สมาคมฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี “สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว” เลขที่บัญชี 011-1-71468-1 เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งใบ Pay-in กลับมายังสมาคมฯทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th  ภายในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 อนึ่งสมาคมฯ  ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทาง เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ  คุณกชพร  เณรเลียบ โทร 0-2237-6046-8 ต่อ 16

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments