ขอเชิญร่วมเดินทางไปมอบของแก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมเดินทางไปมอบของแก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร

 

 

Invitation Letter

 
acquire Lasix
02

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

คุณกชพร   เณรเลียบ   โทร 0-2237-6046 -8 ต่อ 16

คุณกุลสตรี  ข่มอาวุธ  โทร 0-2237-6046 -8  ต่อ 11

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  :  1.จดหมายเชิญ    2.กำหนดการ   3.ใบตอบรับ

Comments

comments