ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี THA/ ATTA / TAT ครั้งที่ 54 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี THA/ ATTA / TAT ครั้งที่ 54

เรื่อง       ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี  THA/ ATTA / TAT ครั้งที่ 54

เรียน       ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1) ใบตอบรับ

                         2) แผนที่สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ. สมุทรปราการ

 

                ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย (THA)  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT (T.T.I.T.) เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3 หน่วยงาน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมโรงแรมไทย (THA) เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
Oral solution cheap lasix 10 mg/ml and 8 mg/ml.
                ชื่องาน                   การแข่งขันกอล์ฟประเพณี  THA / ATTA / TAT ครั้งที่ 54

                วันแข่งขัน             วันศุกร์ที่  15  กันยายน  2560

                สถานที่                  สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ. สมุทรปราการ

                ลงทะเบียน           เวลา  10.30  น

                SHOT  GUN        เวลา  12.30  น.

                ค่าใช้จ่าย               กรีนฟีรวมแคดดี้ อาหารกลางวันและงานเลี้ยงตอนเย็น ท่านละ1,800 บาท (รวม Vat7%)

                                            หากชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน  2560 จ่ายเพียง ท่านละ  1,600 บาท (รวม Vat 7%)

                สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ  ทางโทรสารหมายเลข 0-2234-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 และสมาคมฯ  ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ โปรดนำของรางวัลมาเพื่อจับฉลากร่วมกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง

                เจ้าหน้าที่ประสานงาน    1.) คุณธนิตย์          แสวงพรรค          โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 12

                                                        2.) คุณสิรินพร      นทีสรรพวุฒิ           โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 14

                                                        3.) คุณกชพร         เณรเลียบ              โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 16

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                                                                         
purchase dopoxetine
ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
—————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th
Facebook Fanpage : ATTA Thailand

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบตอบรับ

03

 

Comments

comments