ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / TAT/ THA ครั้งที่ 55 ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกอล์ฟ Rose Garden Golf Club | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / TAT/ THA ครั้งที่ 55 ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกอล์ฟ Rose Garden Golf Club

เรื่อง        ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี  ATTA / TAT/ THA ครั้งที่ 55

เรียน       ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1) ใบตอบรับ

2) แผนที่สนามกอล์ฟ Rose  Garden  Golf  Club จ.นครปฐม

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และสมาคมโรงแรมไทย (THA)  ได้กำหนดร่วมจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่างหน่วยงาน “THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT (T.T.I.T.)” เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีอันดีระหว่างทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่องาน                    THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT (T.T.I.T.)

วันแข่งขัน              วันศุกร์ที่   9  กุมภาพันธ์  2561

สถานที่                   สนามกอล์ฟ   Rose  Garden  Golf  Club จ.นครปฐม

ลงทะเบียน            เวลา  10.00  น

SHOT  GUN        เวลา  12.00  น.

ค่าใช้จ่าย                กรีนฟีรวมแคดดี้ อาหารกลางวันและงานเลี้ยงตอนเย็น ท่านละ1,400 บาท (รวม Vat 7%)

หากชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2561 จ่ายเพียง ท่านละ  1,200 บาท (รวม Vat 7%)

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ  ทางโทรสารหมายเลข 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th  ภายในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2561   เนื่องจากปีนี้สมาคมฯ ครบรอบ 50 ปี จะมีถ้วยรางวัลพิเศษจาก พณ.ท่านรมต.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรางวัล LOW GROSS และได้จัดของรางวัลไว้มากมายมีรางวัลใหญ่ 5 รางวัลรางวัลแจ็คพอต 1 รางวัล  และขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก โปรดนำของรางวัลมาเพื่อร่วมจับสลาก จะเป็นพระคุณยิ่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน   คุณกชพร   เณรเลียบ      โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 16   คุณสิรินพร   นทีสรรพวุฒิ    โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 14

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

( นายวิชิต  ประกอบโกศล )

นายกสมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

ดาวน์โหลดเอกสาร 1. ใบตอบรับ 

แผนที่สนามกอล์ฟ Rose  Garden  Golf  Club จ.นครปฐม

 

Comments

comments