ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT (T.T.I.T.) (TAT/ ATTA / THA ครั้งที่ 56) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT (T.T.I.T.) (TAT/ ATTA / THA ครั้งที่ 56)

ดาวน์โหลด 1. ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี TAT/ ATTA / THA ครั้งที่ 56   2. ใบตอบรับ

เรียน       ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย (THA)  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT (T.T.I.T.) เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3 หน่วยงาน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่องาน                   การแข่งขันกอล์ฟประเพณี  TAT / ATTA / THA ครั้งที่ 56

วันแข่งขัน             วันพฤหัสบดีที่  28  มิถุนายน  2561

สถานที่                  สนามกอล์ฟ กรีนวัลเล่ย์ คันทรี คลับ บางนา กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน            เวลา  10.00 

SHOT  GUN        เวลา  12.00  น.

ค่าใช้จ่าย               กรีนฟีรวมแคดดี้ อาหารกลางวันและงานเลี้ยงตอนเย็น ท่านละ1,700 บาท (รวม Vat7%)

               หากชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน  2561 จ่ายเพียง ท่านละ  1,500 บาท (รวม Vat 7%)

 

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ  ทางโทรสารหมายเลข 0-2234-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 และสมาคมฯ  ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ โปรดนำของรางวัลมาเพื่อจับฉลากร่วมกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน                      1.) คุณธนิตย์          แสวงพรรค          โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 12

2.) คุณสิรินพร      นทีสรรพวุฒิ        โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 14

3.) คุณกชพร         เณรเลียบ              โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 16

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

แผนที่สนามกอล์ฟ กรีนวัลเล่ย์ คันทรี คลับ บางนา กรุงเทพฯ

 

Comments

comments