ขอเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟประเพณี TAT/ ATTA / THA ครั้งที่ 57 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 (เลื่อนจากวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟประเพณี TAT/ ATTA / THA ครั้งที่ 57 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 (เลื่อนจากวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561)

Download  1. ใบตอบรับ

เรียน       ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย (THA)  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT (T.T.I.T.) เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3 หน่วยงาน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมโรงแรมไทย (THA) เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่องาน                   การแข่งขันกอล์ฟประเพณี  THA / ATTA / TAT ครั้งที่ 57

วันแข่งขัน             วันพฤหัสบดีที่  11  ตุลาคม  2561 (เลื่อนจากวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561)

สถานที่                  สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ. สมุทรปราการ

ลงทะเบียน            เวลา  10.30  น

SHOT  GUN        เวลา  12.00  น.

ค่าใช้จ่าย               กรีนฟีรวมแคดดี้ และงานเลี้ยงตอนเย็น ท่านละ1,800 บาท (รวม Vat7%)

หากชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม  2561 จ่ายเพียง ท่านละ  1,600 บาท (รวม Vat 7%)

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ  ทางโทรสารหมายเลข 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 และสมาคมฯ  ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ โปรดนำของรางวัลมาเพื่อจับฉลากร่วมกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

  1. คุณสิรินพร       นทีสรรพวุฒิ        โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 14
  2. คุณกชพร           เณรเลียบ              โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 16

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand\

 

Comments

comments