ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / TAT / THA ครั้งที่ 58 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / TAT / THA ครั้งที่ 58

ดาวน์โหลด เอกสาร ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / TAT / THA ครั้งที่ 58

เรียน       ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1) ใบตอบรับ

2) แผนที่สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จังหวัดปทุมธานี

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และสมาคมโรงแรมไทย (THA)  ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3 หน่วยงาน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่องาน                  การแข่งขันกอล์ฟประเพณี  ATTA / TAT  / THA ครั้งที่ 58

วันแข่งขัน             วันอังคารที่  19  มีนาคม  2562

สถานที่                  สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จังหวัดปทุมธานี

ลงทะเบียน           เวลา 10.00

SHOT GUN         เวลา 12.00 น.

ค่าใช้จ่าย               กรีนฟี / แคดดี้ / รถกอล์ฟ / อาหารรองท้อง-กลางวัน และงานเลี้ยงตอนเย็น

ท่านละ 2,500 บาท  (รวม Vat7%)

จำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 105 ท่าน แบ่งเป็น ATTA 40 ท่าน / TAT 35 ท่าน / THA 30 ท่าน

หากชำระเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 10  มีนาคม  2562 จ่ายเพียง ท่านละ  2,000 บาท (รวม Vat 7%)

 

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการแข่งขันโดยในครั้งนี้ กำหนดให้แต่ละทีมจะมีผู้แทนของ 3 หน่วยงานเข้าร่วมด้วยและส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ  ทางโทรสารหมายเลข 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th

ภายในวันพฤหัสบดีที่  10  มีนาคม 2562  และสมาคมฯ  ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ โปรดนำของรางวัลมาเพื่อจับฉลากร่วมกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน       1.) คุณสิรินพร      นทีสรรพวุฒิ        โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 14

2.) คุณกชนันท์      ทรัพย์บริบูรณ์     โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 20

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments