ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน (TAT / ATTA / THA) ครั้งที่ 59 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน (TAT / ATTA / THA) ครั้งที่ 59

เรียน ท่านสมาชิก

ดาวน์โหลดเอกสาร ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน (TAT / ATTA / THA) ครั้งที่ 59

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย (THA) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี

(THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT ) เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3 หน่วยงาน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT)

เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ชื่องาน การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน (TAT / ATTA / THA) ครั้งที่ 59

วันแข่งขัน วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

สถานที่ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน เวลา 10.30

SHOT GUN เวลา 12.00 .

ค่าใช้จ่าย กรีนฟรี แคดดี้ อาหารกลางวันและงานเลี้ยงตอนเย็น ท่านละ.1,800 บาท (รวม Vat7%)

หากชำระเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 จ่ายเพียง ท่านละ 1,600 บาท (รวม Vat 7%)

 

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ

ทางโทรสารหมายเลข 0-2237-6045 หรือ.E-mail.:.attaedu@www.atta.or.th.ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 และสมาคมฯ ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ โปรดนำของรางวัลมาเพื่อจับฉลากร่วมกันจะเป็นพระคุณยิ่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

  1. คุณรัตน์สุดา หงษ์ฟ้อน โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 16
  2. คุณสิรินพร นทีสรรพวุฒิ โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 14

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิชิต ประกอบโกศล )

นายกสมาคมฯ

Comments

comments