ขอเชิญสมาชิกร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to India 2018 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญสมาชิกร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to India 2018

ดาวน์โหลด จดหมายเชิญสมาชิกร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to India 2018

เรียน   ท่านสมาชิกประเภทสามัญ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้ร่วมงาน  Amazing Thailand Road Show to India 2018  ระหว่างวันที่ 20, 22, 25 และ 27  มิถุนายน 2561  ณ เมืองชัยปุระ, โกลกาตา, อินดอร์ และ เจนไน  ประเทศอินเดีย ในพื้นที่บูธของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนา​การ (Leisure Travel) และ การประชุมด้านธุรกิจ ​( Business Travel &MICE )​  ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองตลอดจนพบปะเจรจาติดต่อธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยว สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ จะสนับสนุนสมาชิกให้ขยายธุรกิจพบปะผู้ค้าต่างประเทศ

ในโอกาสนี้  จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกสามัญ ที่สนใจ  โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯ ซึ่งจะรับสมัครจำนวนจำกัด 5 บริษัทเท่านั้น  พร้อมชำระค่าร่วมงานเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์  กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยแฟ็กซ์มาที่ เบอร์ 0-2237-6045  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ท่านใดชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิก่อน จนครบจำนวน 5 บริษัท  รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณมินนี่  โทร 02-237-6046-8  ต่อ 22

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments