ขอเชิญสมาชิกสามัญ ตลาดตะวันออกกลาง เข้าร่วมงาน ATM 2018 และ Post ATM 2018 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญสมาชิกสามัญ ตลาดตะวันออกกลาง เข้าร่วมงาน ATM 2018 และ Post ATM 2018

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ ตลาดตะวันออกกลาง

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้ร่วมงาน  Arabian Travel Mart 2018  and  Post  ATM 2018  ระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน  2561    เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์  ในพื้นที่บูธของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และ งาน Post ATM 2018  ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน  2561  ณ ประเทศ โอมาน – บาห์เรน – จอร์แดน  ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนา​การ (Leisure Travel) และ การประชุมด้านธุรกิจ ​(Business Travel & MICE)​ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยว ของตนเอง ตลอดจนพบปะเจรจา ติดต่อธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง  สมาคมฯมีวัตถุประสงค์จะสนับสนุนสมาชิกให้ขยายธุรกิจพบปะผู้ค้าต่างประเทศแถบตะวันออกกลางโดยกำหนด ค่าร่วมงานดังนี้

– สมาชิกร่วมงาน ATM 2018  ณ เมือง ดูไบ รับ 7 บริษัทๆ ละ 53,500.- บาท รวม Vat แล้ว

– สมาชิกร่วมงาน Post ATM 2018  ณ เมือง Muscat โอมาน วันที่ 26 เมษายน,   เมือง Manama บาห์เรน วันที่ 28 เมษายน  และเมือง Amman จอร์แดน วันที่ 30 เมษายน รับ 3 บริษัทๆ ละ 32,100.- บาท รวม  Vat  แล้ว

 

ในโอกาสนี้  จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกสามัญที่สนใจ  โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯพร้อมชำระค่าร่วมงานเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์  กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยแฟ็กซ์มาที่ เบอร์ 0-2237-6045  ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ท่านใดชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิก่อน จนครบจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

———————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

Facebook  page:  ATTA Thailand

ดาวน์โหลดเอกสาร 1. จดหมายขอเชิญสมาชิกสามัญ ตลาดตะวันออกกลาง 2. แบบตอบรับ

Comments

comments