ขอเชิญสมาชิกสามัญ สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 38 ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญสมาชิกสามัญ สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 38 ประจำปี พ.ศ. 2562-2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ขอเชิญสมาชิกสามัญ สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 38 ประจำปี พ.ศ. 2562-2563

เรียน   ท่านสมาชิกสามัญ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  กำหนดจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ในวันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  2562    ห้องเมย์แฟร์  แกรนด์บอลรูม     ชั้น 11   โรงแรม เดอะ เบอร์เคลี่ย์  โฮเต็ล ประตูน้ำ   กรุงเทพฯ

 

การประชุมครั้งนี้จะมีวาระพิเศษคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ประจำปี  2562 –  2563 ในโอกาสนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเชิญสมาชิกสามัญที่มีความประสงค์จะส่งทีมเข้าสมัครเพื่อการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  นายกสมาคมฯ  เลขาธิการ   เหรัญญิก   ประชาสัมพันธ์  นายทะเบียน  ปฏิคม   ตำแหน่งละ  1 คน   และตำแหน่งอุปนายก  6   คน   รวมเป็น  12   ตำแหน่ง   ที่จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ในส่วนตำแหน่ง  กรรมการกลาง  คณะกรรมการสมาคมฯสามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ในภายหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งแล้ว     ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งได้ไม่เกิน 13 คน

 

ดังนั้น ท่านสมาชิกสามัญที่จะลงสมัครเพื่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้โปรดให้รายชื่อทีมของท่านพร้อมแจ้งนโยบายการบริหาร มายังสมาคมฯ ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562  เพื่อที่สมาคมฯ  จะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสามัญ  พร้อมทั้งจะจัดเวทีให้ทีมของท่านได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารสมาคมฯและแนะนำกรรมการ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาทีต่อหนึ่งทีม  ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  อีกด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments