ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน ITB Asia 2016 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH














ATTA > Atta News > ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน ITB Asia 2016 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ

เรื่อง      ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน ITB Asia 2016 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ
เรียน     ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้จัดซื้อพื้นที่บูธจำนวน 90 ตารางเมตร ภายใต้ชื่อ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ในงาน ITB Asia 2016 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2559 ณ มารินาเบย์แซนด์ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนาการ (Leisure Travel) และ การประชุมด้านธุรกิจ (Business Travel & MICE) ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยว ของตนเอง ตลอดจนพบปะเจรจา
ติดต่อธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวจากทั่วโลก การจัดพื้นที่บูธสำหรับงานครั้งนี้ ทางสมาคมฯมีวัตถุประสงค์จะสนับสนุนสมาชิก
ให้ขยายธุรกิจพบปะผู้ค้าต่างประเทศทั่วโลก ( ผู้ซื้อ 900 ราย ) ที่เข้าร่วมงาน ITB Asia ครั้งนี้

ในโอกาสนี้ สมาคมฯใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจ สมัครจองบูธ โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯพร้อมชำระค่าร่วมงานเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์
กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยแฟ็กซ์มาที่ เบอร์ 0-2237-6045 ท่านใดชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิในการเลือกตำแหน่งที่นั่งก่อน จนครบจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายเจริญ วังอนานนท์
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

association of thai travel agents

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน ITB Asia 2016 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ
2. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน ITB Asia 2016 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ
——————————ATTA———————————–
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS
33/42-43 Wall Street Tower Office Condominium
10th FL., Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak,
Bangkok 10500 THAILAND.
Tel : (+662) 237-6046-8, Fax : (+662) 237-6045
Email : info@www.atta.or.th, Website : www.atta.or.th

 

 

Comments

comments