ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน ATF 2017 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน ATF 2017 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ

เรียน      ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้จัดซื้อพื้นที่บูธจำนวน 90 ตารางเมตร ภายใต้ชื่อ สมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ในงาน ATF 2017 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ณ มารินาเบย์แซนด์ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนาการ (Leisure Travel) และ การประชุมด้านธุรกิจ (Business Travel & MICE) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยว ของตนเอง ตลอดจนพบปะเจรจา ติดต่อธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวจากทั่วภูมิภาคเอเซีย การจัดพื้นที่บูธสำหรับงานครั้งนี้ ทางสมาคมฯมีวัตถุประสงค์จะสนับสนุนสมาชิกให้ขยายธุรกิจพบปะผู้ค้าต่างประเทศ ที่เข้าร่วมงาน ATF 2017 ครั้งนี้

ในโอกาสนี้ สมาคมฯใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจ สมัครจองบูธ โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯพร้อมชำระค่าร่วมงานเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์ กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยแฟ็กซ์มาที่ เบอร์ 0-2237-6045 ท่านใดชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิในการเลือกตำแหน่งที่ก่อน จนครบจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

นายเจริญ วังอนานนท์
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายเชิญ พร้อมแบบตอบรับ

 

************** ATTA *****************
33/42 – 43 10th Floor,Wallstreet Tower
Surawong Road,Bangrak ,
Bangkok 10500 THAILAND
Tel: + 66 2 237 6046 – 8
Fax: + 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook Page: ATTA Thailand

 

Comments

comments