ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน ในวันที่14-17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00  น.- 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน ในวันที่14-17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00  น.- 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เรียน  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

           เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน”

เนื่องด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)  ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และหน่วยงานพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กำหนดจัดงานมหกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบ B2B และ B2C โดยเชิญผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว INBOUND (นำนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ) พบกับผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ธุรกิจที่พักแรม การคมนาคม การบริการอาหาร สินค้าของที่ระลึก สวนสนุก วิสาหกิจชุมชน พบปะเจรจาทางธุรกิจ พร้อมร่วมกันออกบูธจัดแสดงสินค้าและบริการจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่14-17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00  น.- 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้สมาคมฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะส่งเสริมท่านสมาชิกได้มีโอกาส Update และ เจรจาธุรกิจระหว่างกันกับผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วภูมิภาคในประเทศไทยในวันแรกของงาน  เพื่อต่อยอดในธุรกิจของท่าน โดยร่วมเป็น Seller และ Buyer ในงาน ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน  จึงมั่นใจได้ว่านอกจากการเจรจาธุรกิจแล้ว จะมีประชาชนเข้าชมงาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันละไม่น้อยกว่า 50,000 คน ด้วยประการนี้หากท่านสมาชิกที่สนใจโปรดส่งแบบตอบรับร่วมงานโดยด่วนพร้อมส่งกลับมายังสมาคมฯได้ที่ อีเมล info@www.atta.or.th หรือ โทรสาร 02- 237 6045  รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดกรุณาติดต่อสอบถาม คุณธนิตย์ , คุณกุลสตรี หรือ คุณกชนันท์   โทร 02-237-6046-8  ต่อ 1211,  20
This help cipro without prescription flush bacteria out of your urinary tract.
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ และ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

——————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

Facebook:  ATTA Thailand

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  1.  ขอเชิญร่วมออกบูธในงาน “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน” 
  2.  ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน” แบบตอบรับการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน”

 

 

 

 

 

Comments

comments