ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน ITB 2019 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน ITB 2019 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายเชิญสมาชิกร่วมงาน ITB 2019

เรียน   ท่านสมาชิกสามัญผู้ทรงเกียรติ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้จัดซื้อพื้นที่บูธภายใต้ชื่อ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ในงาน  ITB 2019  ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม  2562    Messe Berlin ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนา​การ (Leisure Travel) และ การประชุมด้านธุรกิจ ​(Business Travel & MICE)​ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยว ของตนเอง ตลอดจนพบปะเจรจา ติดต่อธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวจากทั่วโลก การจัดพื้นที่บูธสำหรับงานครั้งนี้ ทางสมาคมฯมีวัตถุประสงค์จะสนับสนุนสมาชิกสามัญให้ขยายธุรกิจพบปะผู้ค้าต่างประเทศทั่วโลก  ที่เข้าร่วมงาน ITB ครั้งนี้  

ในโอกาสนี้  สมาคมฯใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสามัญที่สนใจ สมัครจองบูธ โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯพร้อมชำระค่าร่วมงานเป็นเงินสดหรือ โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์  กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยแฟ็กซ์มาที่ เบอร์ 0-2237-6045  ท่านใดชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิก่อน จนครบจำนวน   ( 10 โต๊ะ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments