ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+ 2016) ในบูธของสมาคมฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+ 2016) ในบูธของสมาคมฯ

 

10449458_840483076045985_3688041349907656643_n

เรื่อง       ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+ 2016) ในบูธของสมาคมฯ

เรียน       ท่านสมาชิก

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน  Thailand Travel Mart 2016 Plus ระหว่างวันที่8 – 10 มิถุนายน 2559  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ธุรกิจท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ขาย (Seller) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าให้กับผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจาก 60 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ Theme Smile with Us นั้น

ในการนี้ สมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านการตลาดของบริษัทสมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง สนับสนุนสมาชิกผู้ประกอบการท่องเที่ยวระดับ SME  ให้สามารถเข้ามาร่วมในงาน TTM+ 2016 เป็นการขยายโอกาสและประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจของท่านสมาชิกต่อไป   จึงเตรียมพื้นที่บูธจำนวน  100  ตารางเมตร   ภายใต้ชื่อ  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  โดยจัดการให้มีผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาร่วมเจรจาธุรกิจร่วมกับสมาชิกภายในบูธของสมาคมฯ ซึ่งสมาชิก สามารถทำการนัดหมาย ทางอิเลคทรอนิค  “ Pre – Appointment Business Matching online ”

โอกาสพิเศษ นี้ สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิก  โปรดรีบจองมายังสมาคมฯ โดยด่วน รับ 30 บริษัท มีค่าใช้จ่ายบริษัทๆละ 10,000.- บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ท่านสมาชิกที่สนใจ โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯ   แฟ็กซ์  เบอร์  0-2237-6045  หรือ อีเมล info@www.atta.or.th  ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่จองก่อนและชำระเงินก่อน  จนครบจำนวน 

 

เอกสารเพิ่มเติม

แบบตอบรับ TTM + 2016 จดหมายเชิญสมาชิกร่วมงาน TTM + 2016

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเจริญ วังอนานนท์

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

————————-ATTA————————-

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS

33/42-43 Wall Street Tower  10th FL., Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok   10500   THAILAND.

Tel : (662) 237-6046-8

Fax : (662) 237-6045

Email : info@www.atta.or.th   Website : www.atta.or.th

 

Comments

comments