ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Latin America, Thailand and beyond : Partnership in Global Value Chains” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Latin America, Thailand and beyond : Partnership in Global Value Chains”

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Latin America, Thailand and beyond : Partnership in Global Value Chains”

เรียน    ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส และ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย มีกำหนดจัดการสัมมนาในหัวข้อ “Latin America, Thailand and beyond : Partnership in Global Value Chains” ในวัน อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Lotus 5-7 โรงแรม Centara Grand at Central World เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในลาตินอเมริกา และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและลาตินอเมริกา ได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้แก่ภาคเอกชนไทย

 

ในการนี้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กองลาตินอเมริกา จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการสัมมนา ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ aspa.mfa.go.th ทั้งนี้ ท่านสมาชิกฯที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนโดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และ สังกัดหน่วยงาน ได้ที่อีเมล thailandlatinamerica@gmail.com  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-203-5000 ต่อ 13045
buy lioresal
 

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

 

ดาวน์โหลดเอกสาร   :  กำหนดการ

Comments

comments