ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Table Top Sale ตลาดเวียดนาม วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา  13.00 – 16.00 (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น. พร้อม Coffee Break) ณ ห้อง อโนมา 3 ชั้น 3  โรงแรม อโนมา ราชดำริ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Table Top Sale ตลาดเวียดนาม วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา  13.00 – 16.00 (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น. พร้อม Coffee Break) ณ ห้อง อโนมา 3 ชั้น 3  โรงแรม อโนมา ราชดำริ

ดาวน์โหลด

1. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Table Top Sale ตลาดเวียดนาม

2. Agenda_Table Top Sale for Agents Fam trip Da Lat to Bangkok

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้กำหนดจัดกิจกรรม Table Top Sale ตลาดเวียดนาม  โดย ททท. ได้เชิญผู้ประกอบการจากเมืองดาลัด จำนวน 15 ราย มาพบปะกับผู้ประกอบการไทย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา  13.00 – 16.00 (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น. พร้อม Coffee Break) ณ ห้อง อโนมา 3 ชั้น 3  โรงแรม อโนมา ราชดำริ  เพื่อส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสที่สายการบิน Viet Jet Air เปิดเส้นทางบินระหว่าง เมืองดาลัด (ภาคกลางของเวียดนาม) และกรุงเทพมหานคร

 

ในการนี้  ทางสมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้สนใจในกิจกรรมส่งเสริมการขายเส้นทางดังกล่าว แจ้งความจำนงในแบบฟอร์มแนบนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการการเข้าร่วมงานมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นี้  ทั้งนี้ สมาคมฯขอจำกัดโควต้าในการรับสมัครสมาชิกแค่จำนวน  50 ราย เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม  First Come First Serve  ผู้ประสานงาน  คุณมินนี่ 02-237-6046-8  ต่อ 22 ( สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์  คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมงาน และจะแจ้งให้ท่านทราบสิทธิการเข้าร่วมงาน)

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

———————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8 Ext.11 or 19

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th  

Website : www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

 

Comments

comments