ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้าประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้าประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2559
เรียน     ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานสัมมนาสมาคมการค้าประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯจำนวน 20 ราย เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้าในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่เบอร์โทรสาร 02-237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และขอสงวนสิทธิ์จัดสรรที่นั่งตามลำดับก่อนหลังการตอบรับเข้าร่วมงาน และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับท่านต่อไป (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายเชิญ
2. กำหนดการ
3. แบบตอบรับ

 

—————————–ATTA———————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : www.atta.or.th และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook : ATTA Thailand

Comments

comments