ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market

เรื่อง      งานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market

เรียน     ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. รายละเอียดโครงการ

  1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จัดโครงการ Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่โรงแรมสมาชิกและบริษัทนำเที่ยวในประเทศ ได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Table Top Session) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำการตลาดร่วนกันในอนาคต โดยมีแผนงานกำหนดจัดงาน ขึ้นใน ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 19.30 น. ห้องจตุรทิศ และ ห้องปาริชาติ  โรงแรม โกเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ซึ่งจะเปิดรับสมัครสำหรับ Buyers จำนวนเพียง 40 หน่วยงาน เท่านั้น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เพื่อที่สมาคมฯ จะได้เตรียมการนัดหมายระหว่างบริษัทนำเที่ยวและโรงแรมที่เข้าร่วมงาน (Matching Appointment) ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนำเที่ยวที่สนใจสมัครเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยโปรดกรอกรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมา และส่งกลับมายังฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย โทรสารหมายเลข 02 282 5278 หรืออีเมล์ booking@thaihotels.org ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 จักขอบพระคุณยิ่ง 

เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ
คุณรังสิยา มานะจิตต์ โทร. 02 282 5278 ต่อ 133

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

———————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8 Ext.11 or 19

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

ดาวน์โหลด

  1. รายละเอียดโครงการ พร้อมใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  2. กำหนดการ

Comments

comments