ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market ในวันศุกร์ที่ 10  พฤษภาคม 2562  | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market ในวันศุกร์ที่ 10  พฤษภาคม 2562 

ดาวน์โหลดเอกสาร  1. letter of ATTA-Chinese Speaking Market  2. ใบสมัครบริษัทนำเที่ยว 3. กำหนดการงาน-Chinese Speaking Market

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญตลาดจีน

เนื่องด้วยสมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จัดโครงการ Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่โรงแรมสมาชิกและบริษัทนำเที่ยวในประเทศ ได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Table Top Session) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำการตลาดร่วนกันในอนาคต โดยมีแผนงานกำหนดจัดงาน ขึ้นใน ในวันศุกร์ที่ 10  พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 19.30 น.  ห้องจตุรทิศ และ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ซึ่งจะเปิดรับสมัครสำหรับ Buyers จำนวนเพียง 40 หน่วยงาน เท่านั้น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เพื่อที่สมาคมฯ จะได้เตรียมการนัดหมายระหว่างบริษัทนำเที่ยวและโรงแรมที่เข้าร่วมงาน (Matching Appointment) ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนำเที่ยวที่สนใจสมัครเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยโปรดกรอกรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมา

และส่งกลับมายังฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย โทรสารหมายเลข 02 282 5278 หรืออีเมล์ booking@thaihotels.org เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ คุณรังสิยา มานะจิตต์ โทร. 02 282 5278 ต่อ 133 ภายในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 จักขอบพระคุณยิ่ง

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments