ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Europe, South Africa & Oceania Markets ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องริเวอร์ไซด์บอลรูม และ ห้องปอมปาดัวร์ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Europe, South Africa & Oceania Markets ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องริเวอร์ไซด์บอลรูม และ ห้องปอมปาดัวร์ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

ดาวน์โหลดเอกสาร     1.ใบสมัครบริษัทนำเที่ยว    2. กำหนดการ Europe South Africa Oceania Markets

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ  ตลาดยุโรป  แอฟริกาใต้  และตลาดโอเซียเนีย

ตามที่ สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จัดโครงการ Hotels Meet Local Agents Europe, South Africa & Oceania Markets ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงแรมสมาชิกและบริษัทนำเที่ยว ได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Table Top Session) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำการตลาดร่วมกันในอนาคต โดยมีแผนงานกำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 19.30 น. ณ ห้องริเวอร์ไซด์บอลรูม และ ห้องปอมปาดัวร์ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน  ซึ่งจะเปิดรับสมัครสำหรับ Buyer จำนวน เพียง 40 หน่วยงาน เท่านั้น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สมาคมโรงแรมไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ที่ทำตลาดดังกล่าวข้างต้น  สมัครเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมาและส่งกลับมายังฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย ทางโทรสารหมายเลข 02 282 5278 หรือทางอีเมล์ booking@thaihotels.org ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อจะได้เตรียมการนัดหมายระหว่างบริษัทนำเที่ยวและโรงแรมที่เข้าร่วมงาน (Matching Appointment) ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments