ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย ATTA Road Show to Korea 2019 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย ATTA Road Show to Korea 2019

เรียน     ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ

ดาวน์โหลด    จดหมายเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย ATTA Road Show korea   Reply Form   ATTA Road Show korea

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการขาย  ATTA Road Show to Korea 2019  ระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2562  ณ ควางจู และ กรุงโซล  ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนาการ ที่เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองตลอดจนพบปะเจรจาติดต่อธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยว สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ จะสนับสนุนสมาชิกให้ขยายธุรกิจพบปะผู้ค้าต่างประเทศ

 

ในโอกาสนี้  สมาคมฯจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถแจ้งตอบรับได้ โดยมีกำหนดรับสมัครสมาชิกสามัญจำนวน 10 บริษัทๆละ 1 ท่าน และ สมาชิกสมทบจำนวน 10 บริษัทๆละ 1 ท่าน รวมเป็น 20 ท่าน ราคาท่านละ 37,450 บาท (รวม vat 7%) หากท่านใดสนใจโปรดส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงานเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์  พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาได้ที่อีเมล info@www.atta.or.th ภายในวันที่  30  สิงหาคม 2562  ขอสงวนสิทธิสำหรับท่านที่แจ้งชำระเงินก่อนตามลำดับ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปุย โทร.02-237-6046 ต่อ 22

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

** ส่งทางอีเมล **

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว             

 

   ATTA Road Show to Korea 2019

GwangjuSeoul, Korea 

17 – 21 September 2019

**********************************************************************

Tuesday, 17 September, 2019 (  Bangkok – Seoul )

20.30 Hrs.                            Meet at Suvarnabhumi Airport  Gate 6 Check – in Counter Row M

22.40 Hrs.                     Depart for Korea by Korean Airline flight KE658 (in-flight meal)

 

Wednesday, 18 September, 2019 ( Seoul – Jeonju)

06.10 Hrs.                     Arrive at International Incheon Airport

07.30 Hrs.                     Transfer from Seoul to Jeonju (Breakfast box)

11.00 Hrs.                            Lunch at restaurant

13.00 Hrs.                     Check in at Hotel (TBA)

14.00 Hrs.                     City Tour

19.00 Hrs.                     Dinner at restaurant   /  Acc.Hotel in Jeonju (TBA)

 

Thursday, 19 September, 2019  :  Jeonju/Gwangju/Table Top Sales  

07.00 Hrs.                     ABF at Hotel

08.00 Hrs.                     City Tour

11.00 Hrs.                     Lunch at restaurant

12.00 Hrs.                     Transfer from Jeonju to Kwangju

14.00 Hrs.                     Check in at Hotel (TBA)

14.00 Hrs.                     Registration Seller and Standby

14:30 Hrs.                    Registration Buyers

15.30 Hrs.                     B2B Table Top Sales

18:00 – 18:30 Hrs.         Welcome speech by ATTA President

18:30 – 20:00 Hrs.         Dinner & Lucky Draw /  Acc. Hotel in Gwangju

 

Friday, 20 September, 2019  :  Gwangju/Seoul/Table Top Sales

07.00 Hrs.                     ABF at Hotel

08.00 Hrs.                     Transfer from Gwangju to Seoul

11.30 Hrs.                     Lunch at restaurant

13.00 Hrs.                     Check in at Hotel (TBA)

14.00 Hrs.                    Registration Seller and Standby

14:30 Hrs.                    Registration Buyers

15.30 Hrs.                    B2B Table Top Sales

18:00 – 18:30 Hrs.         Welcome speech by ATTA President

18:30 – 20:00 Hrs.          Dinner & Lucky Draw   /   Acc. Hotel in Seoul

 

Saturday, 21 September, 2019   ( Seoul – Bangkok )

07.00 Hrs.                     ABF at Hotel

08.00 Hrs.                     City Tour

12.00 Hrs.                     Lunch at restaurant

13.00 Hrs.                     Shopping

15.00 Hrs.                     Transfer to International Incheon Airport

18.05 Hrs.                     Depart for Bangkok by Korean Airline flight KE651 (in-flight meal)

21.45 Hrs.                     Arrival at Suvarnabhumi Airport

****** This itinerary is subject to change. ******

Comments

comments