ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย พบผู้ประกอบการจากประเทศอินเดีย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย พบผู้ประกอบการจากประเทศอินเดีย

เอกสารดาว์นโหลด : จดหมายเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย – ตลาดอินเดีย กาญจนบุรี – กรุงเทพ – นครราชสีมา เขาใหญ่

 

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญตลาดเอเชียใต้

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย พบผู้ประกอบการจากประเทศอินเดีย

 

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในตลาดต่างประเทศ ตามแผนการตลาดปี 2562 โดยทั้งนี้ทางสมาคมได้เชิญผู้ประกอบการนำเที่ยวชั้นนำจากประเทศอินเดีย จำนวนทั้งสิ้น 40 บริษัท และสื่อท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย 5 ท่าน เดินทางมาทัศนศึกษาและสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี, เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดกรุงเทพฯ และ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2562 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายเส้นทางท่องเที่ยวใหม่และเพิ่มศักยภาพตลาดเมืองรอง อันจะเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในอนาคต

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมฯได้ต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ทางสมาคมฯจึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย Networking Dinner ขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 25 และ 27 พฤศจิกายน 2562 ตามลำดับ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการท้องถิ่น และผู้ประกอบการจากต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย Table Top Sale ที่จะจัดขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะเจรจากับทั้งผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ประกอบการจากต่างประเทศ

ทางสมาคมฯขอเชิญชวนท่านสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกำหนดผู้เข้าร่วม จำกัดจำนวน 20 บริษัทในจังหวัดกาญจนบุรีและนครราชสีมา  และ จำนวน 10 บริษัทในกรุงเทพมหานครฯ  มีค่าใช้จ่ายตามที่แสดงในแบบตอบรับ หากสมาชิกท่านใดสนใจจะเข้าร่วม กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail: info@www.atta.or.th ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน2562 ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิสำหรับสมาชิกที่จองและชำระเงินก่อนจนครบจำนวน

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

***********************************

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 10th Floor,Wallstreet Tower

Surawong Road.,Bangrak

Bangkok  10500

Tel: 02 237 6046 – 8

Fax: 02 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

www.atta.or.th

Comments

comments