ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Mix Market | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Mix Market

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. รายละเอียดโครงกา

2. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่ สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents ของตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้โรงแรมสมาชิกและบริษัทนำเที่ยว มีโอกาสพบปะเพื่อเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Table Top Session) ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้

สมาคมโรงแรมไทยจึงมีแผนการจัดงาน Hotels Meet Local Agents Mix Market ขึ้นเป็นกิจกรรมสุดท้ายของปี 2560 เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา โดยเชิญบริษัทนำเที่ยวของตลาดต่างๆ อาทิ Chinese Speaking, Europe, South Africa, Oceania และ India เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560  เวลา 13.30 – 19.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งจะเปิดรับสมัครสำหรับ Buyer จำนวนเพียง 40 หน่วยงาน เท่านั้น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
Never stop treatment early acquire cipro the infection could return.
 

สมาคมโรงแรมไทยจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนำเที่ยวที่สนใจ สมัครเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมาและส่งกลับมายังฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย ทางโทรสารหมายเลข 02 282 5278 หรือทางอีเมล์ booking@thaihotels.org ภายในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อจะได้เตรียมการนัดหมายระหว่างบริษัทนำเที่ยวและโรงแรมที่เข้าร่วมงาน (Matching Appointment) ต่อไป

 

—————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th
Facebook Fanpage : ATTA Thailand
generic Lasix
ดาวน์โหลดเอกสาร 1. รายละเอียดโครงการ 2. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 3. กำหนดการ

 

Comments

comments