ขอเชิญเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to Myanmar 2018 ในวันที่ 25  กันยายน 2561 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to Myanmar 2018 ในวันที่ 25  กันยายน 2561 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

ดาวน์โหลด 1. จดหมายเชิญสมาชิกร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to Myanmar 2018 2. ใบตอบรับร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to Myanmar 2018

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมงาน  Amazing Thailand Road Show to Myanmar 2018 ในวันที่ 25  กันยายน 2561 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนาการ (Leisure Travel) และ การประชุมด้านธุรกิจ ( Business Travel &MICE )  ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยวของตนเองตลอดจนพบปะเจรจาติดต่อธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยว สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ จะสนับสนุนสมาชิกสามัญให้ขยายธุรกิจพบปะผู้ค้าต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจ  โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯ ซึ่งจะ รับสมัครจำนวนจำกัด 5 บริษัทเท่านั้น  พร้อมชำระค่าร่วมงานเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์  กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน โดยแฟ็กซ์มาที่ เบอร์ 0-2237-6045  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 ท่านใดชำระเงินก่อนจะได้รับสิทธิก่อน จนครบจำนวน 5 บริษัท  รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณมินนี่ โทร 02-237-6046-8  ต่อ 22

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments