ขอเชิญเข้าร่วมงาน Chongqing International Travel Fair & Chongqing Global Travel Conference 2018 ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมงาน Chongqing International Travel Fair & Chongqing Global Travel Conference 2018 ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561

Download    ใบตอบรับ

เรียน      ท่านสมาชิกสามัญ (ตลาดจีน)

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวมหานครฉงชิ่ง ให้เข้าร่วมงาน Chongqing International Travel Fair & Chongqing Global Travel Conference 2018 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561  ณ มหานครฉงซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีการตกแต่งคูหาขนาด 54 ตารางเมตร  แสดงถึงภาพลักษณ์ประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย และมีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยและผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ในการนี้ ททท. จึงขอเชิญสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  (ATTA) จำนวนไม่เกิน 4 บริษัท เดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งผู้จัดงานได้กำหนดเส้นทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 เส้นทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร และผู้จัดงานจะสนับสนุนค่าค่าอาหาร ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง และค่าที่พัก (จำนวน 1 ห้องต่อ 1 บริษัท ทั้งนี้ กรณีบริษัทใดสมัครมา 2 ท่าน ต้องสามารถพักห้องเดียวกันได้) ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ท่านใดที่สนใจ สามารถส่งใบตอบรับมาได้ที่สมาคมฯ เบอร์โทรสารหมายเลข 02-237-6045 หรือ อีเมล info@www.atta.or.th ภายในวันที่ 12ตุลาคม 2561 (First Come First Served) ซึ่งทางสมาคมฯจะดำเนินการส่งไปยัง ททท. เพื่อประสานรายละเอียดต่อไป ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่เบอร์ 02-237-6046 ต่อ 11

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

***ส่งทางอีเมล***

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นางสาวกุลสตรี  ข่มอาวุธ (เชอร์รี่)

กองเลขานุการสมาคมฯ

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468 Ext.11

Fax: +66 2 237 6045

Mobile: +6682 790 1981

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

Comments

comments